Lityński, A. (2018). O złym uprawianiu krytyki. Czasopismo Prawno-Historyczne, 65(1), 569–570. https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.1.47