Małajny, R. M. (2018). Katarzyna Maćkowska, Początki amerykańskiej administracji lokalnej (od założenia kolonii do 1787 roku, 2012. Czasopismo Prawno-Historyczne, 65(1), 525-529. https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.1.32