Gołaszewski, Łukasz. (2018). „Dług śmiertelności wypłacić potrzeba”. Wybór testamentów mieszczan krakowskich z XVII-XVIII wieku, opr. Ewa Danowska, 2011. Czasopismo Prawno-Historyczne, 65(1), 544-546. https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.1.36