Rakowski, M. (2014). Zasada nieodpowiedzialności monarchy i kontrasygnaty jego aktów. Przykład włoski. Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(1), 247–262. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.11