Klimaszewska, A. (2014). Wizja procedury cywilnej w uzasadnieniach i raportach do projektu Code de procédure civile z 1806 roku. Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(1), 263–276. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.12