Jankowska, M. (2014). Autorstwo i prawo do autorstwa – czy nasze paradygmaty potrzebują zmian?. Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(1), 367-382. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.18