Teleszewska, M. (2014). Status prawny dzieci nieślubnych na ziemiach polskich w dobie zaborów w świetle Kodeksu Cywilnego Napoleona I. Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(1), 383-392. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.19