Pastuszko, G. (2014). Konstrukcja prawna prezydentury w okresie dziaƂania Krajowej Rady Narodowej w latach 1944-1947. Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(1), 393-406. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.20