Kasprzycki, R. (2019). Dezerterzy przed sÄ…dami Drugiej Rzeczypospolitej. Czasopismo Prawno-Historyczne, 70(2), 108-130. https://doi.org/10.14746/cph.2018.2.3