Kasprzycki, R. (2019). Dezerterzy przed sądami Drugiej Rzeczypospolitej. Czasopismo Prawno-Historyczne, 70(2), 108–130. https://doi.org/10.14746/cph.2018.2.3