Komarnicki, K. (2019). Dekada z wieczności. Wizja władzy i jej funkcjonowanie we wczesnym Królestwie Jerozolimskim. Czasopismo Prawno-Historyczne, 70(2), 151-171. https://doi.org/10.14746/cph.2018.2.5