Ciesielski, T. (2019). Pióra w służbie buławy. O kancelariach i archiwaliach hetmańskich w XVIII w. Czasopismo Prawno-Historyczne, 70(2), 213–247. https://doi.org/10.14746/cph.2018.2.8