Mataniak, M. (2019). Bank Krajowy Wolnego Miasta Krakowa. O nieudanych próbach jego utworzenia w latach 1833−1835. Czasopismo Prawno-Historyczne, 70(2), 267–298. https://doi.org/10.14746/cph.2018.2.10