Siemaszko, K. (2019). Ochrona dobrego imienia Józefa Piłsudskiego w świetle przepisów prawa karnego oraz w praktyce sądowej w okresie II Rzeczypospolitej. Czasopismo Prawno-Historyczne, 70(2), 299-310. https://doi.org/10.14746/cph.2018.2.11