Banaszkiewicz, B. (2019). Pierwsze sto lat prawoznawstwa po słowacku. Nad księgą: Oľga Ovečková, Jozef Vozár a kolektív, 100 rokov časopisu Právny obzor 1917–2017, Bratislava 2017, VEDA Vydavateľstvo Slovenskej akadémie ved, ss. 512. Czasopismo Prawno-Historyczne, 70(2), 401-411. https://doi.org/10.14746/cph.2018.2.16