Głuszak, M. (2019). Adam Moniuszko, Prawo sądowe Rzeczypospolitej szlacheckiej (XVI−XVIII w.): Zarys wykładu z wyborem źródeł, Wydawnictwo Campidoglio, Warszawa 2017, ss. 192. Czasopismo Prawno-Historyczne, 70(2), 421–425. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/19390