Bożek, M. (2019). Ryszard Mariusz Małajny (1953–2018). Czasopismo Prawno-Historyczne, 70(2), 441–443. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/19395