Matuszewski, J., & Zakrzewski, A. (2014). O wydawcach i wydawaniu źródeł. Na marginesie "Księgi kryminalnej miasta Krakowa z lat 1554-1625" i "Księgi kryminalnej miasta Dobczyc (1699-1737)" słów kilka. Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(1), 407-416. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.22