Jackowska, N. (2014). O wielkości i trudnościach polskiej transformacji. Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(1), 477–485. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.26