Szpoper, D. (2019). Rosja po wojnie krymskiej w pierwszej dekadzie rządów Aleksandra II (do 1866 roku). Czasopismo Prawno-Historyczne, 71(1), 11–39. https://doi.org/10.14746/cph.2019.1.1