Tarkowski, M. (2019). Stan wojenny w prowincjach północno-zachodnich Imperium Rosyjskiego i jego wpływ na status prawny poddanych cesarza Aleksandra II (1855-1881). Czasopismo Prawno-Historyczne, 71(1), 41–55. https://doi.org/10.14746/cph.2019.1.2