Fiedorczyk, P., Lityński, A., & Stawarska-Rippel, A. (2019). Wojny XX wieku i ich skutki dla ustrojów państwowych i prawa. Czasopismo Prawno-Historyczne, 71(1), 57–100. https://doi.org/10.14746/cph.2019.1.3