Pytel, M. (2019). Ze studiów nad początkami klasztoru cystersów w Lądzie: dokument pochodzący rzekomo z 1174 r., związany z reformą wywłaszczeniową salin wielickich. Czasopismo Prawno-Historyczne, 71(1), 101-112. https://doi.org/10.14746/cph.2019.1.4