Pomianowski, P. Z. (2019). Postulat narodowego charakteru prawa w pracach kodyfikacyjnych doby Królestwa Kongresowego. Czasopismo Prawno-Historyczne, 71(1), 113–125. https://doi.org/10.14746/cph.2019.1.5