Münnich, M. (2019). Przyczyny i cele stosowania zwrotów niedookreślonych w przepisach prawa skarbowego w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Czasopismo Prawno-Historyczne, 71(1), 167–186. https://doi.org/10.14746/cph.2019.1.7