Engelking, W. (2019). Recepcja myśli Carla Schmitta w USA po 1945 r. Czasopismo Prawno-Historyczne, 71(1), 187–214. https://doi.org/10.14746/cph.2019.1.8