Mańka, D. (2019). Między etatyzmem a liberalizmem: pojęcie suwerenności we francuskiej myśli polityczno-prawnej. Czasopismo Prawno-Historyczne, 71(1), 235–259. https://doi.org/10.14746/cph.2019.1.10