Godek, S. (2019). Już Napoleon w swoim Kodeksie rozwody upoważnia. Kilka uwag w związku z książką Piotra Zbigniewa Pomianowskiego, Rozwód w XIX wieku na centralnych ziemiach polskich. Praktyka stosowania Kodeksu Napoleona w latach 1808-1852. Czasopismo Prawno-Historyczne, 71(1), 359–381. https://doi.org/10.14746/cph.2019.1.14