Głuszak, M. (2019). Anna Penkała, Przeciw prawu, tradycji i obyczajowi. Sprawy procesowe szlacheckich małżeństw w księgach sądów grodzkich z terenu województwa krakowskiego w czasach saskich, 2017. Czasopismo Prawno-Historyczne, 71(1), 383–387. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/19770