Naworski, Z. (2019). Tadeusz Maciejewski, Ustrój konstytucyjny wolnych miast (państw, terytoriów) Europy w latach 1806-1954. Studium prawno-historyczno-porównawcze, 2018. Czasopismo Prawno-Historyczne, 71(1), 387–391. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/19771