Materniak-Pawłowska, M. (2019). Mikołaj Tarkowski, Polacy na Litwie i Białorusi pod rządami Aleksandra II (1855-1881) Studium historyczno-prawne, 2018. Czasopismo Prawno-Historyczne, 71(1), 391-392. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/19772