Grudzińska, A. (2019). Amerykańska myśl polityczna, ekonomiczna i prawna – Zagadnienia wybrane, Tom I, red. M. Urbańczyk, Ł. Bartosik, M. Tomczak, 2018. Czasopismo Prawno-Historyczne, 71(1), 392-399. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/19773