Ptak, M. J. (2019). Franciszek Połomski (1934-2019). Czasopismo Prawno-Historyczne, 71(1), 409–413. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/19776