Tarkowski, M., & Materniak-Pawłowska, M. (2019). Nadanie stopni naukowych. Czasopismo Prawno-Historyczne, 71(1), 419. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/19780