Koredczuk, J. (2014). Marian Mikołajczyk, Proces kryminalny w miastach Małopolski XVI-XVIII wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, ss. 620. Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(1). https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.33