Kazimieruk, M. (2014). Michał Gałędek, Ustrój administracji ogólnej na Wileńszczyźnie w okresie międzywojennym, Wydawnictwo Historyczne Tabularium, Gdańsk 2013, ss. 378. Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(1), 531–536. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.38