Nikodem, J. (2019). Władca idealny i tyran w myśli politycznej średniowiecza. Czasopismo Prawno-Historyczne, 71(2). https://doi.org/10.14746/cph.2019.2.1