Olszewski, H. (2014). Wiesław Daszkiewicz (1927-2013). Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(1), 539-541. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.40