Justyński, J., & Justyńska, I. (2019). Judicial Review – historia i współczesność. Czasopismo Prawno-Historyczne, 71(2). https://doi.org/10.14746/cph.2019.2.2