Majer, P. (2019). Przestępczość w Polsce w latach 1944-1956. Próba zestawień sumarycznych na podstawie materiałów własnych aparatu policyjnego. Czasopismo Prawno-Historyczne, 71(2). https://doi.org/10.14746/cph.2019.2.3