Gawron, P. (2019). Dyscyplina w szeregach armii polsko-litewskiej na terenie MaƂopolski i Rusi Czerwonej w czasie przygotowaƄ do wyprawy chocimskiej w 1621 r. Czasopismo Prawno-Historyczne, 71(2). https://doi.org/10.14746/cph.2019.2.4