Konarski, M. (2019). Publiczne posługi transportowe w okresie Księstwa Warszawskiego w świetle postanowień dekretu z dnia 22 maja 1810 roku „względem koni i podwód dostarczonych pod transporty i wojskowych”. Czasopismo Prawno-Historyczne, 71(2). https://doi.org/10.14746/cph.2019.2.5