Engelking, W. (2019). Carla Schmitta krytyka liberalizmu w latach 1916-1938. PrĂ³ba syntezy i interpretacji. Czasopismo Prawno-Historyczne, 71(2). https://doi.org/10.14746/cph.2019.2.6