Fastyn, A. (2019). Problem wykładni art. 114 konstytucji marcowej w świetle orzecznictwa kościelnego w sprawach małżeńskich. Czasopismo Prawno-Historyczne, 71(2). https://doi.org/10.14746/cph.2019.2.7