Mudel, I. (2019). Uchylanie się od obowiązku służby wojskowej w orzecznictwie Wojskowego Sądu Garnizonowego w Białymstoku w latach 1944–1945 na przykładzie wybranych spraw. Czasopismo Prawno-Historyczne, 71(2). https://doi.org/10.14746/cph.2019.2.8