Kantor-Kozdrowicki, P., Materniak-Pawłowska, M., & Przygodzki, J. (2019). Legal and historical subjects at Polish faculties of law. Czasopismo Prawno-Historyczne, 71(2). https://doi.org/10.14746/cph.2019.2.11