Lityński, A. (2019). Rewizjonistyczna historia rewolucji rosyjskiej i stalinowskiego terroru. Na kanwie książki Sheili Fitzpatrick „Rewolucja rosyjska". Czasopismo Prawno-Historyczne, 71(2). https://doi.org/10.14746/cph.2019.2.13