Szczepaniak, D. (2019). Między historią a prawoznawstwem. Refleksje teoretyczne o historii prawa. Czasopismo Prawno-Historyczne, 71(2). https://doi.org/10.14746/cph.2019.2.15