Mikuła, M., & Baszak, Łukasz. (2019). Kronika. Czasopismo Prawno-Historyczne, 71(2). Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/20420