Mikołajczak, T. (2020). Staroperskie dāta-, „prawo”, w kontekście persepolitańskim. Czasopismo Prawno-Historyczne, 72(1), 69-76. https://doi.org/10.14746/cph.2020.1.4